Hvordan bliver jeg kørelærer?

Sponsoreret artikel

Har du et ønske om at arbejde som kørelærer? I så fald skal du først gennemføre en uddannelse, da ikke alle kan agere kørelærer i Danmark. Vil du vide mere om dette, så læs med nedenfor.

Om uddannelsen som kørelærer

Ønsker du at kaste dig ud i at tage en uddannelse som kørelærer, skal du først vælge det eller de områder, du ønsker at undervise i. Her kan du vælge mellem:

  • Motorcykel (kategori A)
  • Almindelig bil (kategori B)
  • Storvogn, dvs. lastbil, bus og stort påhæng (kategori C, D og E)

Det er et krav, at du starter med at blive kørelærer til personbil. Har du et ønske om at udvide efterfølgende, er der mulighed for dette. Du kan dog ikke blive kørelærer til f.eks. motorcykel uden først at have bestået uddannelsen til personbil.

Opbygning af uddannelsen

Uddannelsen omfatter både en teoretisk og praktisk del. Det hele foregår dermed ikke i et klasselokale, men derimod også i bilen, hvor du gennemfører undervisning med elever.

Det er derfor i den praktiske del af uddannelsen, at du lærer at forberede og gennemføre undervisning af elever. Her undervises du både i, hvordan det foregår på øvelsesplads, køreteknisk anlæg og på offentlig vej.

I den teoretiske del af din kørelærer uddannelse lærer du at forberede og gennemføre de teorilektioner, som dine elever skal igennem, før de kan gå op til deres teoriprøve.

Inden du kan kalde dig selv for kørelærer, er der dog en prøve, der skal bestås. Denne prøve består både af en forprøve og en praktisk prøve. Ved den praktiske prøve er det bl.a. dine pædagogiske evner, du vil blive bedømt ud fra.

Forprøven har til formål at sikre, at du er bekendt med indholdet i undervisningsplanen for kørelæreruddannelsen. Desuden skal den praktiske prøve også vise, at du kan undervise elever i både praksis og teori.

Kan alle blive kørerlærer?

Det er ikke alle, der kan blive kørelærer. For at blive optaget på uddannelsen, skal du både have kørekort til kategori A (stor motorcykel), B (almindelig bil), C (stor lastbil) og C/E (stor lastbil med stort påhængskøretøj).

Derudover er det også et krav, at du har en voksenpædagogisk grunduddannelse eller tilsvarende. Dit forløb skal vare mindst 120 undervisningstier eller svare til 10 ECTS-point. Dette kan der dog dispenseres fra, hvis du kan bevise, at du har tilsvarende pædagogiske forudsætninger.

Hertil skal du være fyldt 24 år, have haft aktivt kørekort i de sidste to år, ikke være dømt for forhold, der giver mistro til, at du vil misbruge stillingen som kørelærer, samt opfylde bestemmelserne i færdselslovens § 66, stk. 1.