Parkering: Her er de vigtigste parkeringsregler for motorcyklister

Som udgangspunkt skal du følge de samme regler for parkering som alle andre bilister, når du kører motorcykel. Alligevel kan det være en god idé at læse op på dem, så du er helt sikker på, at du ikke bryder færdselsloven. Se de vigtigste parkeringsregler for motorcyklister her.

Når du kører motorcykel, skal du følge de samme parkeringsregler som bilister, men der er alligevel væsentlige punkter, der er værd at være ekstra opmærksom på. Hvis du er i tvivl om, hvilke regler der gælder for parkering med motorcykel bør du læse med her.

Parkering og standsning på fortov

Som det er tilfældet med alle andre trafikanter, må du hverken standse eller parkere på et fortov, der befinder sig indenfor byzonerne. Fortovet er ikke udelukkende begrænset til fliserne, men går fra kantstenen til husmuren eller hækken.

Du må gerne standse og parkere på et fortov, hvis du befinder dig udenfor byzonerne. Der kan dog i de enkelte kommuner være lempelser, der gør, at det ikke er tilladt at parkere eller standse på fortovet. Du bør derfor altid sætte dig ind i reglerne for de enkelte kommuner, før du parkerer.

Parkering med motorcykel i parkeringskælder

Når du parkerer i en parkeringskælder, er det vigtigt, at du er opmærksom på, at du ikke altid blot må parkere din motorcykel, hvor du vil. I de fleste parkeringskældre og p-huse er der særlige båse, som er forbeholdt motorcyklister.

Vær desuden opmærksom på, at det hverken er tilladt at entrere parkeringskælderen via trappe elevator, når du medbringer din motorcykel, medmindre andet er angivet. Du skal derfor entrere parkeringshuset via indfaldsvejene på samme måde, som det er tilfældet med bilister.

Tidsbegrænset parkering på offentlig vej

Du skal ikke anvende parkeringsskive, når du parkerer din motorcykel på steder, hvor det kun er tilladt at parkere indenfor et bestemt tidsrum. Det betyder imidlertid ikke, at det tilladt at blive holdende længere – du er stadig forpligtet til at overholde den tidsbegrænsning, der fremgår af p-skiltet for det specifikke område, du parkerer i.

Parkering i parkeringsbåse

Du må gerne parkere din motorcykel i en almindelig parkeringsbås, hvis denne ikke er reserveret til handicappede eller særlige køretøjer. Hvis der er tale om en trehjulet motorcykel, skal denne parkeres i båsens længderetning.

Betalingsparkering med motorcykel

Det er op til de enkelte kommuner selv at bestemme, om der skal anvendes parkeringsbillet eller ej. Vil du undgå, at din parkeringsbillet bliver taget af vinden eller fjernet, er det en god idé at anvende en app til at betale for parkering.

Bemærk desuden, at der i nogle kommuner er særlige undtagelser, der betyder, at motorcyklister ikke skal betale for parkering i offentlige betalingszoner. Det bør fremgå af parkeringsskiltet, hvorvidt det er tilfældet eller ej.

Parkering med motorcykel på private parkeringsarealer

Som motorcyklist skal du følge de samme regler, der gælder for almindelige bilister, når du parkerer på en privat parkeringsplads, medmindre andet er angivet. Hvis det ikke fremgår, at der er særlige regler for motorcyklister, skal du derfor som udgangspunkt betale i de områder, hvor det er påkrævet for almindelige bilister.